"ฉลากรักษ์โลก" รายการวิทยุ ฬ.นิติมิติ EP.13/2567

"ฉลากรักษ์โลก"
จัดโดย รายการวิทยุ ฬ.นิติมิติ EP.13/2567

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บริษัท พีทีอีซี เอนเนอร์ยี คอนซัลติ้ง จำกัด
และอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ


รับฟัง https://youtu.be/yfPi8yt1cAo?si=Lr30rfqd7DtLzOni

Website: https://curadio.chula.ac.th/v2022

คลังความรู้ที่น่าสนใจ

Thailand’s contributions to ASEAN CE transition BCG Economic Strategy, focusing on the C-Pillar on Plastics and upcoming packaging directives.

Thailand’s contributions to ASEAN CE transition BCG Economic Strategy, focusing on the C-Pillar on Plastics and upcoming packaging directives.

อ่านเพิ่มเติม
หนังสือแนะนำ The Vietnamese Journal of Legal Sciences

โดย ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้ร่วมเขียนในบทความเล่มนี้ บทบาทของพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมพลังงาน พ.ศ. 2550 ในการสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer ในประเทศไทย: ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยกฎหมายไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ของเวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม
หนังสือแนะนำ Resilience in Energy, Infrastructure, and Natural Resources Law

โดย ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้ร่วมเขียนในบทความเล่มนี้ความทนทานในกฎหมายด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรธรรมชาติ: การตรวจสอบเส้นทางกฎหมายสำหรับความยั่งยืนในช่วงเวลาของการขัดข้อง

อ่านเพิ่มเติม